CHOI x BRAY - Full Trận Beef Rap Hay Nhất 2017


Download videos:
medium

Choi x Bray BABE GET MY GUN! [DISS B-RAY] - RICHCHOI x CHOI [Reply Kidchoi] Little Homie - B Ray 3 ĐIỀU ĐỨC DẠY BẢO [REP B RAY] - CHOI [Reply Kidchoi2] Thất Đức - B Ray ĐẠO ĐỨC [REP B-RAY 2] - LÊ ĐỨC Bray Choi ( Battle Rap 2017) Choi Dizz Bray , Bray Dizz Choi Trận Beef Choi vs BrayÁnh Pham
Bray win trong lòng e:)))))
dân chơi Racing boy
Hay hay
Mo Vo
Thất đức quá đỉnh
Minh Xu Bi MXB
*Gắt*
Dzai Khang
Má mày tên là ngọc ông già mày tên là tuấn anh gắt
nhóc công
Ráp thua tao