CHOI x BRAY - Full Trận Beef Rap Hay Nhất 2017


Download videos:
medium

Choi x Bray BABE GET MY GUN! [DISS B-RAY] - RICHCHOI x CHOI [Reply Kidchoi] Little Homie - B Ray 3 ĐIỀU ĐỨC DẠY BẢO [REP B RAY] - CHOI [Reply Kidchoi2] Thất Đức - B Ray ĐẠO ĐỨC [REP B-RAY 2] - LÊ ĐỨC Bray Choi ( Battle Rap 2017) Choi Dizz Bray , Bray Dizz Choi Trận Beef Choi vs Braydân chơi Racing boy
Hay hay
Dzai Khang
Má mày tên là ngọc ông già mày tên là tuấn anh gắt
Mo Vo
Thất đức quá đỉnh
Top Paurkour Cfvn
*Gắt*
nhóc công
Ráp thua tao
Ánh Pham
Bray win trong lòng e:)))))