Kluk za dve pětky / The boy for 10 bucks


Download videos:
medium

Ani za socialismu nebylo radno překračovat hranice mezi bohatými a chudými. Když se zednický učeň zamiluje při svém prvním melouchu do dívky ze zbohatlické rodiny, která obývá honosnou vilu, stěží může očekávat naplnění svých citů. Even during socialism, it was not desirable to cross the border between the rich and the poor. When the mason apprentice, during his first illicit workm falls in love with a girl from a wealthy family who lives in a gorgeous villa, he can hardly expect her to fulfill his feelings.crowe bobby
I'd have paid $20 even back then, but no more than that.
Richard Groenland
Super movie. Thanks for uploading.
Chris Summerfield Video!s International
Great film and soundtrack. Shame about the edit jump in the pool sequence though.