Wali Sazesh Amadi 2013 HD 720p


Wali Sazesh Amadi 2013 HD 720pForouzan H
بسیار زیبا و عالی زنده باد هرات
Ahmad s
عالی
Hamid Mansoori
قشنگ
Afghan Girl
امدی خانه ام روشن شد، باتو کاشانه ام روشن شد ،بعد از این نرو از برم تو جای .ایشته خوندن مقبولی بیخی خوب خوندی سازش جان 👍