കൊഞ്ച് (ചെമ്മീൻ)തീയൽ | Alleppey Special Chemmeen/ Konchu/Konju Theeyal | Varutharacha Chemmeen Curry

കൊഞ്ച് (ചെമ്മീൻ)തീയൽ | Alleppey Special Chemmeen/ Konchu/Konju Theeyal | Varutharacha Chemmeen Curry


Download videos:
hd720 medium

Written recipe - />Follow me on: Facebook />Google Plus />Instagram />Pinterest />TwitterTags:
Pachakalokam Kerala recipes Malayalam cooking channel popular youtube channel Indian cooking kerala cusine konchu theeyal chemmeen theeyal varutharacha chemmeen prawns curry theeyaldek2711
I always look forward for your videos...precise measures,good video quality and guaranteed to be delicious...i have tried the uzzunnu vada and it came out perfect. Thanks so much.I have a recipe request...parripu vada. Also did u use frozen drumsticks? I have never seen fresh drumsticks here in the midwest.
Sherin Muhammed
Preethi....superb......
Linda George
Thanks Chechy...
shibina shafi
curry super.vellam chekaathe mixi yil arayilla.ethe mixi ya use cheyyunne
Linda George
Chechy...puthiya chatti engane aanu mayapeduthi eduthu
Nazila Hisham
👍👍👍💟💟💟💟
Shan Raveendran
chechi....theeyal adipoli.... tomato illelum kuzhapamillallo..
Sivaprasad K
It came out well...thanks
Adheena s
👌👌
Bintu Vijayan
Tried turned yummyy
Muhsina k Shahul
chechi muringakkkak pakaram potato cherkaamo?
Remya Nair
chechi, ma ever tym fav😜...amma inganeya untakkaru.. njn kayamkulamanu....
Neethu P Dave
Super 😋😋😋😋
Renc K
Super Chechi
Shyam Lal
Awesome
Easy & Tasty
Nice chechi