കൊഞ്ച് (ചെമ്മീൻ)തീയൽ | Alleppey Special Chemmeen/ Konchu/Konju Theeyal | Varutharacha Chemmeen Curry


Download videos:
hd720 medium

Written recipe - />Follow me on: Facebook />Google Plus />Instagram />Pinterest />Twitterdek2711
I always look forward for your videos...precise measures,good video quality and guaranteed to be delicious...i have tried the uzzunnu vada and it came out perfect. Thanks so much.I have a recipe request...parripu vada. Also did u use frozen drumsticks? I have never seen fresh drumsticks here in the midwest.
shibina shafi
curry super.vellam chekaathe mixi yil arayilla.ethe mixi ya use cheyyunne
Vidya Sam
I think you forgot to add mustard seeds and fenugreek seeds in the beginning??
Jayjeet P S
Fenugreek cherkade
Vidya Sam
We cooked it now and came out really well. Thanks for this recipe chechi. God bless. :)
Shan Raveendran
chechi....theeyal adipoli.... tomato illelum kuzhapamillallo..
Sherin Muhammed
Preethi....superb......
Jayjeet P S
Kudampuly cherthal mathiyo
Sivaprasad K
It came out well...thanks
Anjali Santhosh
very nice
Linda George
Thanks Chechy...
RV london
chechi, ma ever tym fav😜...amma inganeya untakkaru.. njn kayamkulamanu....
Bintu Vijayan
Tried turned yummyy
Nazila Hisham
👍👍👍💟💟💟💟
Adheena s
👌👌
Muhsina k Shahul
chechi muringakkkak pakaram potato cherkaamo?
Linda George
Chechy...puthiya chatti engane aanu mayapeduthi eduthu
Sunitha Kk
I cook same
Vîd Ÿâ
ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം
Gladys Joseph
Super
Renc K
Super Chechi
Shyam Lal
Awesome
Neethu P Dave
Super 😋😋😋😋
Easy & Tasty
Nice chechi