Episode 4


Romaji: O! Mai Garu!! Japanese: オー!マイ・ガール!! Director: Hiroshi Yoshino, Mitsuru Kubota, Makoto Naganuma Writer: Yuki Takeda, Maki Takahashi