Episode 4


Download videos:
hd720 medium

Romaji: O! Mai Garu!! Japanese: オー!マイ・ガール!! Director: Hiroshi Yoshino, Mitsuru Kubota, Makoto Naganuma Writer: Yuki Takeda, Maki Takahashi